Bendrosios nuostatos

  1. Prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.
  2. Kai grąžinama nekokybiška prekė, UAB NVGroup įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai UAB NVGroup neturi analogiškos prekės, jums bus sugrąžinti už prekę sumokėti pinigai.
  3. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Jūs atsakote už pilną prekės komplektavimą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.
  4. UAB NVGroup pageidauja, kad prekės būtų grąžinamos originalioje prekės pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Pakuotė turėtų būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
  5. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad Jūs turite teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas mums apie tai raštu (el. paštu info@nvg.lt, faksu +37070011006 arba paštu Sodybų g. 6, LT-02121 Vilnius) per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.
  6. Norėdami atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, per Taisyklėse nurodytą terminą privalote Taisyklių 5 punkte nurodytais kontaktiniais adresais pranešti apie sutarties atsisakymą raštu. Apie sutarties atsisakymo patvirtinimą gausite pranešimą Jūsų nurodytu el. paštu. Jeigu negausite patvirtinimo per 24 val., privalote kreiptis telefonu +37070011005. Atsisakę sutarties, per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties atsisakymo dienos privalote grąžinti nusipirktą Prekę, atitinkančią Taisyklių 3 punkto reikalavimus, jeigu ji Jums buvo pristatyta. Atsisakius sutarties, už Prekę sumokėti pinigai bus grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekės grąžinimo dienos.
  7. Jūs neturite teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu: (A) perkami aliejai ir dažai ir Jūs pažeidėte pakuotės apsaugas (atplėšėte ar atidarėte pakuotę); (B) Jūs prekę sugadinote ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizda; pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.